MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O.
ul. Fredry 1A
38-400 Krosno

Telefony
Centrala/Fax: 13 436-84-47
Sekretariat: 13 474-81-54
Dyspozytor: 13 436-86-94

NIP 684-23-63-982
REGON 371175031

Kapitał zakładowy 1 851 000,00 zł
Nr KRS 0000205774

Oznaczenie Sądu:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego


Konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. nr 68 1240 1792 1111 0010 6908 4903

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgłoszenia.
Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Krosno informuje, iż:
  • Administratorem danych osobowych jest MKS Krosno Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Fredry 1A,
  • Kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych: w.moskal@mks.ekrosno.pl,
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i rozpatrywanie zgłoszeń dokonywanych przez klientów/użytkowników,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji umowy oraz w związku z prawnie usprawiedliwionym celem realizowanym przez MKS Krosno Sp. z o.o., jakim jest rozpatrywanie zgłoszeń,
  • Zebrane dane będą przetwarzane do chwili rozpatrzenia zgłoszenia,
  • Użytkownik posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • Dane Użytkowników nie będą przetwarzane poza wskazanym wyżej celem, w szczególności nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa jak również wspierającym nas pod względem teleinformatycznym, jak też prawnym,
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • W oparciu o przetwarzane dane nie będziemy podejmować wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.