Akceptuję Regulamin doładowania Krośnieńskiej Karty Miejskiej przez serwis internetowy i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.